Svećenici i redovnici Zapuntela od 16. do 21. stoljeća PDF Ispis E-mail
Autor don Oleg Petrović   

 

 

1. BARANOV, don Osip

Šest mjeseci boravi u Malom Lošinju, Istri, te u Rijeci šest mjeseci godine 1803. Umro je u Umagu 21. VIII. 1839.

 

2. GALOŠIĆ, don Gašpe

Naveden u Apostolskoj vizitaciji kao kapelan Zapuntela 1579.

 

3. GARŠKOVIĆ, don Matij

Krsni kum u Zapuntelu kao žakan god. 1735., 1744., kao svećenik 1738., 1743., 1745., dva puta 1746. Krsti u Zapuntelu godine 1752. s dopuštenjem mjesnog Kapelana. Boravio je u Anconi jedan mjesec godine 1773.. Umro je 14. VI. 1780.

 

4. GARŠKOVIĆ, don Osip

Od zadarskog nadbiskupa dobio je dozvolu boraviti u Rabu „ad placitum“ godine 1805. Umro je 29. X. 1829.

 

5. JARGOVIĆ, don Jivan

Župnik Vrsi (Ninska biskupija) godine 1603. Umro je 13. X. 1622.

 

6. JUROVIĆ, don Jivan

Župnik Povljane godine 1698.

 

7. MIRKOVIĆ, don Jivan

Krsni kum u Zapuntelu 1725., 1727. Kapelan je Zapuntela od godine 1728. do 1766. Vjenčani kum je u Molatu godine 1733. i 1744. Sagradio je obiteljsku grobnicu, naručenu iz kamenoklesarske radionice na otoku Premudi. Svoj rod je izdignuo iz staleža pučana u stalež „benestanti“.

 

8. MIRKOVIĆ, don Jive

Krsni kum je u Zapuntelu godine 1782. Boravi jedan mjesec u Puli godine 1785. Umro je 22. XI. 1796.

 

9. MIRKOVIĆ, don Šime

Kapelan Zapuntela od godine 1805. do 1816. Engleski gusari su 1. III. 1810. opljačkali kuću don Šime Mirkovića i njegovih ukućana. Na popisu pokradene imovine, što su je sastavili zadarski delegat Grgur Kreljanović i pristav Frane Sanfermo, navodi se: „posteljina sa četiri kreveta, odjeća (hlače, košulje, kaput), šest ručnika, osamnaest tanjura, deset stolica, pet pokrivača…, te iz skladišta osam barila vina, sedam barila octa, šest mreža…“ Potom su kuću spalili. Vrijednost pokretne imovine procijenjen je na 200 cekina, a šteta na zapaljenoj kući na 100 cekina. Uz obiteljsku kuću sagradio je kasnobaroknu cisternu, naručenu iz kamenoklesarske radionice na otoku Korčuli. Umro je 28. III. 1818.

 

10. PETROVIĆ, don Jivan

Krstitelj je u Zapuntelu godine 1765. i 1767. s dopuštenjem mjesnog Kapelana.

 

11. PETROVIĆ, fra Jivan

Rođen je godine 1767. Stric don Šime Petrović kupuje mu glagoljsku početnicu u devetoj godini života. Krsni je kum kao žakan u Zapuntelu 1792. (dva puta) i 1793. Kupuje Kačićevo „Bogoslovlje dilorodno“(Bologna, 1729.) godine 1802. Navodi se od godine 1802. do 1806. kao član samostana franjevaca trećoredaca sv. Ivana Krstitelja u Zadru, kada je odlukom francuskih vlasti Samostan ukinut, a fra Jivan odlazi u očev kaštelet u Zapuntelu. Član je bratovštine sv. Bartula u Božavi godine 1814. Vodio je zemljišne sporove sa mjesnim kapelanom don Jivanom Tomičićem od 1817. do 1828. Krsni je kum u Zapuntelu kao svećenik godine 1821., 1822., 1823., 1826., 1827. Umro je u Zapuntelu 25. I. 1828.

 

12. PETROVIĆ, don Oleg

Rođen 6. VI. 1970. u Zadru. Po očevoj liniji porijeklom iz Zapuntela. Diplomirao na Filozofskom fakultetu u Zadru stekavši zvanje profesora povijesti i dipl. povjesničara umjetnosti godine 1997. Objavljivao radove iz područja zavičajne povijesti (župe, naselja, trgovačko brodarstvo, epigrafika). Teološki studij diplomirao u Puli godine 2004., a katehetski studij diplomirao u Zadru godine 2007. Zaređen za đakona u šibenskoj katedrali 13. I. 2008., a za svećenika 29. VI. 2009. Iste godine položio stručni ispit iz vjeronauka u Splitu. Kao đakon obnašao službu osobnog biskupovog tajnika, voditelja Biskupijskog arhiva i katehete u Tehničkoj školi u Šibeniku, a od svećeničkog ređenja imenovan je župnikom šibenske župe Pohođenja BDM – Crnica, te i dalje vodi Biskupijski arhiv i predaje vjeronauk u Tehničkoj školi.

 

13. PETROVIĆ, don Pere

Krsni kum je godine 1783 (tri puta), 1784., 1785. Član je bratovštine sv. Duha u Božavi godine 1787. Umro je 3. VIII. 1793.

 

14. PETROVIĆ, don Šime

Krsni kum je u Zapuntelu kao žakan 1743., kao svećenik 1745., 1746., 1750., 1752. (dva puta), 1755., 1756., 1759., 1761., 1763. (dva puta), 1768., a u Molatu 1747., 1752., 1758., 1762., 1764. Član je bratovštine sv. Duha u Božavi godine 1753. Krsti s dopuštenjem mjesnog Kapelana u Zapuntelu 1752., 1753., 1756., 1758., 1760. Kupio grobnicu „za sebe i klerike svoje kuće“ 20 I. 1763. u kamenoklesarskoj radionici na otoku Premudi. Uz grobnicu dao je izgraditi kasnobaroknu cisternu uz sjeveroistočni dio obiteljskog kašteleta godine 1770., naručenu u kamenoklesarskoj radionici na otoku Korčuli. Svoju gospodarsku snagu je crpio iz obiteljskog posjeda, te je svoj rod izdignuo iz staleža pučana u stalež „benestanti“. Konačno je kapelan Zapuntela od godine 1771. do 1774. Boravi dva mjeseca u Veneciji godine 1777. Krsni kum u Zapuntelu 1785. Umire 18. XII. 1795.

 

15. ŠURINIĆ, don Jivan

Krsni kum je kao žakan godine 1794., 1797. (dva puta), kao svećenik godine 1801.

 

16. TOMIČIĆ, don Jivan

Boravi u Ninu godine 1802., 1805. Krsni kum je u Molatu godine 1805. i u Zapuntelu 1812. Kapelan Zapuntela je od 1817. do 1834. Boravi u Malom Lošinju godine 1820. Sagradio kuću sa kasnobaroknom cisternom naručenu u kamenoklesarskoj radionici na otoku Korčuli. Svoj rod izdignuo iz staleža pučana u stalež „benestanti“. Umro je 12. XII. 1834.

 

17. VARIČIĆ, don Jive

Navodi se u nadbiskupskoj vizitaciji kao kapelan Zapuntela godine 1587.

 

18. VARIČIĆ, don Marko

Krstitelj u Molatu s dopuštenjem mjesnog Župnika godine 1633. i 1635. Vjenčani kum je u Zapuntelu godine 1637., 1638. i 1643. Krstitelj u Zapuntelu s dopuštenjem mjesnog Kapelana godine 1645. Umire 28. X. 1669.

 

 

3. Kapelani Zapuntela

 

1. Don Marko, 1504.

2. Don Gašpe Galošić, 1579

3. Don Jive Varičić, 1587.

4. Don Jure Mikčić, 1614. – 1621.

5. Don Marko Vlahović 1622.

6. Don Mikula Fazinić, 1623. – 1650.

7. Don Jivan Vlahović, 1699.

8. Don Pere Mandić, 1700. – 1713.

9. Don Jivan Šimunić, 1714. – 1715.

10. Don Jivan Čokov, 1716. – 1721.

11. Don Stipe Šimunić, 1722. – 1723.

12. Don Šime Fižulić, 1724. – 1727.

13. Don Jivan Mirković, 1728. – 1766.

14. Don Matij Matulić, 1767. – 1770.

15. Don Šime Petrović, 1771. – 1774.

16. Don Pere Babajković, 1775. – 1788.

17. Don Toma Žentiličić, 1789. – 1804.

18. Don Šime Mirković, 1805. – 1816.

19. Don Jivan Tomičić, 1817. – 1834.