Nepokretna kulturna baština Brgulja od 6. do 19 stoljeća PDF Ispis E-mail
Autor don Oleg Petrović   

 

A. Crkveno graditeljstvo

1. Karniški varh, ranokršćanska Garška crikvica, 6. st.

2. Crkva sv. Andrije poč. 17. st. – prva pol. 19. st.

B. Stambeno-gospodarsko graditeljstvo

1. Kuća Giričić, 18. st.

2. Kuća Maletić, 18. st.

3. kuća Sabljić, 18. st.

4. Kuća Mljačić, 18./19. st.