Stanovništvo Brgulja od 15. do 16. stoljeća PDF Ispis E-mail
Autor don Oleg Petrović   

 

BATALJIĆ, Mikula kupuje ½ gonjaja vinograda od Marice ud. Matija Plazičević iz Molata godine 1528.

BOŽIČEVIĆ, Jive, pastir, svjedok u jednom Ugovoru god. 1402.

JURIČEVIĆ, Šime, kupuje vinograd na području Velog Rata god. 1510.

MARASOVIĆ, Mate p. Jure, sudionik u boju protiv turske posade u molatskoj luci sv. Marije, 1562.

OŠAŠKOVIĆ, Jure, procjenitelj vinograda u kupoprodajnom ugovoru god. 1560.

PAVIČEVIĆ, Pave p. Šime prodaje Lovri p. Jure Božičeviću vinograd na području Sv. Marka god. 1560.

SABLJIĆ, Jive p. Šime, sudionik u boju protiv sedam Turaka sa jedrenjaka tipa marcilijana u molatskoj luci sv. Marije god. 1562.

STOJŠIĆ, Ive, procjenitelj vinograda u kupoprodajnom ugovoru god. 1560.

VLAHOVIĆ, 1580.