Stanovništvo Molata od 15. do 16. stoljeća PDF Ispis E-mail

ABELIĆ, Mikula, 1494.

BABINOVIĆ, Jive i Matij p. Jure, sudionici u bitci protiv turske posade u molatskoj Luci sv. Marije god. 1562.

BASTAŠIĆ, Dobrica, Perina supruga prodaje svoje nasljeđe (pet zemljišnih parcela) na zgljanskom području Mikuli raduliću iz Ugljana god. 1468.

BOKANIĆ, Grgo p. Šime, sudionik u bitci protiv turske posade god.1562.

BOLJARIĆ, Jure p. Rade, 1447.

ČIGELIĆ, Matija p. Matija prodaje vinograd na veloratskom području god. 1522.

DOBRANOVIĆ, Šime, 1525.

DOMJANIĆ, Mikula p. Jure, sudionik u bitci protiv turske posade god. 1562.

DRAGOVČIĆ, Marko, zastupnik Molata u pregovorima sa obitelj de Detrico oko uvjeta davanja plodova sa zapuntelskih vinograda god. 1525

DRAŽETIĆ, Luka daje punomoć Ivanu de Detrico iz Zadra u obrani svojih prava na zemljišta između Božave i Dragova god. 1489.

DORAZINOVIĆ, Lovre p. Jure, sudionik u bitci protiv turske posade god. 1562,

FERARIĆ, Jive, stanovnik Zadra, 1528.

GLIGORIĆ, Šime kupuje od Šime Šurinića jedan gonjaj vinograda na području Jazića god. 1533.

GRUBIĆ, Šime, u parnici za očuvanje svojih prava na zemljišta između Božave i Dragova god. 1489.

HRVATINIĆ, Jure, opunomoćenik svoje majke Margarite prodaje vinograd na području Božave Stipi Peruliću iz Božave god. 1512.

JENTILIČIĆ, Jure dobiva na poklon dva gonjaja vinograda na području Lukorana od Ante p. Donata Matulića iz Lukorana zbog uzdržavanja poočima i žene do smrti god. 1567.

JIVIČIĆ, Jive, jedan u parnici za svoja prava na zemljišta između božavskog i dragovskog područja god. 1489.

JUREVIĆ, Vidul i Jive p.Jure, sudionici u bitci protiv turske posade god. 1562.

JURIŠINIĆ, Pere kupuje tri gonjaja vinograda na božavskom području od Samostana sv. Dimitrija iz Zadra god 1435.

KALINIĆ, Stana udovica p. Šime prodaje vinograd na području Dragova Antonu Plazičeviću god. 1509.

KARINIĆ, Stipan prodaje pola gonjaja vinograda na zapuntelskom području Juri Banovčiću iz Zapuntela god. 1503.

KOKOROVIĆ, Kršul obećava nešto Juri zvanom Pecinja god. 1426.

KOSIRINIĆ, Jure p. Martina, sudionik u bitci protiv turske posade g. 1562.

KRAMARIĆ, Mikula, stanovnik Zadra god. 1536

KRAPULIĆ, Margarita kći Matija iz Molata udana za Baru Baranića prodaje svoju očevinu Jadriju Pediliću iz Silbe god. 1514.

LOVRETIĆ, Jure p. Matija, prokurator bratovštine sv. Marije u Molatu prodaje u trajni livel maslinik i vinograd na području Lukorana, vlasništvo Bratovštine, Peri p. Matije Strikojeviću iz Lukorana god. 1590.

MANDIĆ, Jure, stanovnik Zadra, prodaje Vitulu i Bari Matešić iz Puntamike jedan gonjaj vinograda na istom području god. 1528.

MARČEVIĆ, Stipan kupuje vinograd s devet maslina od Kate žene Jure Jurjevića iz Zadra na božavskom području god. 1490.

MARKOVIĆ, Blasul zajedno sa Cvitanom Stojšićem bira suce posrednike god. 1494.

MEŠTRIČEVIĆ, Jive p. Luke, sudionik u bitci protiv turske posade g. 1562.

MATEŠIĆ, don Jive, zaređen za svećenika god. 1524.

MRAČIĆ, Marko p. Jive, seoski glavar i prokurator bratovštine sv. Marije, 1589.

MRAKOV, Marko kupuje vinograd u Docu Šimunovu od Šime Šimunića g. 1561.

PARAVIĆ-REBAC, Šime kupuje od Šime Zečevića vinograd od 4 gonjaja na božavskom području god. 1459.

PARMAĆ, 1579.

PAVLOVIĆ, Šime i Jure prodaje Martinu Baraniću iz Zapuntela jedan gonjaj vinograda na veloratskom području god. 1503.

PECIĆ, Jure, sklapa ugovor sa Kršulom Kokorovićem god. 1426.

PEŠUŠIĆ, Šime, sudionik u bitci protiv turske posade god. 1562.

PETRIČIĆ, Krešo s jedne strane i Toma iz Ugljana s druge strane biraju suce arbitre u nekom sporu god. 1488.

PLAZIČEVIĆ, Anton kupuje od Stane udovice Šime Kurilića vinograd na dragovskom području god. 1509.

REPČIĆ, Pave zajedno sa Radulom Batkovićem iz Dragova i Radicom udovicom Hlapca iz Zadra uzima u zakup prihode Filipa de Matafarisa zadarskog plemića u Luci na Dugom Otoku god. 1426.

ROLOVIĆ, Šime p. Marka, sudionik u bitci protiv turske posade god. 1562.

STIPKOVIĆ, 1583

ŠIMUNIĆ, Šime prodaje vinograd u Docu Šimunovu Mikuli Baraniću i Marku Mrakovu1561.

ŠPANIĆ, don Šime, zaređen za svećenika god. 1524.

ŠTRIGALIĆ, Matij kupuje vinograd na otoku Ugljanu god.1457.

TELESMANIĆ, don Jakov, zaređen za svećenika 1528.

VIREVIĆ, Lovre p. Jure, sudionik u bitci protiv turske posade god. 1562.

ŽUPANIĆ, Grgo sa Mikulom Repčićem bira seoskog suca god. 1488.