Kulturna baština
1 Glavni oltar župne crkve Gospe od Pohođenja u Molatu Dr.sc. Bojan Goja
2 Nepokretna kulturna baština Brgulja od 6. do 19 stoljeća don Oleg Petrović
3 Nepokretna kulturna baština Molata od 6. do 19.stoljeća don Oleg Petrović
4 Pokretna kulturna baština Zapuntela od paleolitika do 19. stoljeća don Oleg Petrović
5 Nepokretna kulturna baština Zapuntela od paleolitika do 19. stoljeća don Oleg Petrović