Nepokretna kulturna baština Brgulja od 6. do 19 stoljeća Ispis
Autor don Oleg Petrović   

 

A. Crkveno graditeljstvo

1. Karniški varh, ranokršćanska Garška crikvica, 6. st.

2. Crkva sv. Andrije poč. 17. st. – prva pol. 19. st.

B. Stambeno-gospodarsko graditeljstvo

1. Kuća Giričić, 18. st.

2. Kuća Maletić, 18. st.

3. kuća Sabljić, 18. st.

4. Kuća Mljačić, 18./19. st.