Koncesije i natječaji Ispis

Trenutno na području Zapuntela aktivne su dvije koncesije,

Jedna je na pomorskom dobru i to na privezište Zapuntel

Druga je lovna koncesija